A Kormány döntése alapján a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint pénzügyi támogatásban részesülnek a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

A forrást az NGM központi költségvetési fejezete biztosítja a Pest megyei fejlesztések előirányzaton. A célzott pénzügyi támogatással kapcsolatos szakmai koordinációt az NGM területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szervezeti egysége, a forrásfelhasználás pénzügyi koordinációját az NGM költségvetési-gazdálkodási szakterülete látja el. Az Önkormányzat a támogatás felhasználásával kapcsolatos eljárásban stratégiai partnerként közreműködik. A támogatási program megvalósításával összefüggő, „lebonyolító szerv” szintű feladatokat a Magyar Államkincstár végzi.

2016. évi pályázatok

„Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Pályázati adatlap

„Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén”


Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Pályázati adatlap

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2016. december 22-én a Pest megye célzott pénzügyi támogatása terhére meghirdetett két első pályázati konstrukció, az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” (PM_ONKORMUT_2016), továbbá  a „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” (PM_KKV_2016) Pályázati Útmutatóját – a felkészülési időszakban beérkezett kérdések alapján –  minimális mértékben módosította az alábbiak szerint:

-    A  csatolandó mellékletek pontosításra kerültek a 7.2 táblázatban.
-    Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” Pályázati Útmutatójának   5.11 és az 5.1.2 fejezetekben pontosításra került  a járdaépítés, járdafelújítás támogathatósága.

A honlapon már a módosított Pályázati Útmutatók találhatók.

Kérjük, hogy a pályázat beadásakor a fentieket vegyék figyelembe!

Pályázati útmutató (Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén)

Pályázati útmutató (Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén)