2011. március 2.

A siker a területi adottságokat figyelembe vevő, az erős helyi gazdaságra épülő, kiegyensúlyozott és integrált fejlesztésekben rejlik – jelentette ki Nyikos Györgyi helyettes államtitkár a német Közlekedésért, Lakásügyért és Városfejlesztésért felelős Szövetségi Minisztérium „A Területi Agenda akcióban” című konferenciáján 2011. március 1-jén, Berlinben.

A helyettes államtitkár a konferencián a magyar elnökségi program legfontosabb területfejlesztési feladatának, a Területi Agenda felülvizsgálatának az előrehaladásáról számolt be. A felülvizsgált Területi Agendát a magyar elnökség 2011 májusában terjeszti az uniós miniszterek elé gödöllői informális találkozójukon.

Négy évvel ezelőtt, a német soros elnökség idején Lipcsében fogadták el a területfejlesztésért felelős miniszterek az Unió területi kohézióját előmozdítani hivatott Területi Agenda című dokumentumot. Az Agenda az EU legfontosabb területi kihívásait és a kiegyensúlyozottabb területi fejlődést szolgáló prioritásokat határozta meg. Az uniós miniszterek ezzel egyidőben felkérték a magyar elnökséget, hogy 2011-ben értékelje és vizsgálja felül a dokumentumot.

Nyikos Györgyi elmondta, hogy a 2007-ben meghatározott területi kihívások egy része ma is érvényes. Az Európai Uniónak azonban újakkal is meg kell küzdenie, ha teljesíteni kívánja a Lisszaboni Szerződésben a gazdasági és társadalmi kohézió mellett nevesített területi kohézió célkitűzést. A pénzügyi és gazdasági válság, az integráció, a demográfiai változás, a klímaváltozás, az energiabiztonság és a biodiverzitás megőrzésének területileg eltérő hatásaira kell területileg differenciált válaszokat találni.

A helyettes államtitkár szerint a területi kohézió elérésében az uniós intézményeknek, a közösségi kohéziós és ágazati politikáknak, a tagállamoknak és a helyi szereplőknek is fontos szerepet kell vállalniuk, egymással szorosan együttműködve. A konferencia előadói egyetértettek abban, hogy az Európa 2020 stratégia csak akkor lehet sikeres, ha annak végrehajtása során figyelembe veszik az eltérő területi adottságokat, és bevonják a regionális és helyi szereplőket is.

A konferencián – melyen az Európai Bizottság képviseletében Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos vett részt – Nyikos Györgyi kétoldalú egyeztetést folytatott Andreas Scheuer államtitkárral a magyar elnökségi program részleteiről.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály