A Területfejlesztési füzetek címet viselő tematikus kiadványsorozatot 2009-ben indította el a VÁTI Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatósága. A sorozat szerkesztési és kiadási feladatait 2012-2014 között a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) stratégiai és területi tervezési műhelye látta el. Az NTH 2014 végi megszűnése óta a TFF felelős szerkesztője a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya.

A kiadványsorozat célja, hogy ismertté tegye az újszerű tervezési-fejlesztési módszereket és hasznos segítséget nyújtson a térségi tervezéssel és a fejlesztések előkészítésével, megvalósításával foglalkozó szakemberek számára.

A könnyen hasznosítható módszertani tudás és az új szemléletmódok bemutatása érdekében a sorozat kiadványaiban a közérthetőség és a tudományos szakmai megközelítés egyaránt jelen van. A korábban megjelent kiadványok az alábbi témákkal foglakoztak:

Segédlet a közösségi tervezéshez

A Területfejlesztési füzetek első száma a közösségi tervezés témáját járja körül. A „Segédlet a közösségi tervezéshez” címmel megjelent kiadvány valójában egy útmutató, amely segít tudatos tervezési folyamattá szervezni egy-egy közösségi megmozdulást, kezdeményezést, illetve segít abban, hogy az adott tervezési helyzetben mindenki számára gyümölcsöző tervezési folyamatot sikerüljön kialakítani. Az útmutatóban bemutatott technikák segítenek abban, hogy egy fejlesztés valamennyi érintettje hatékonyan részt vehessen a munkában. A tervezések megrendelői is képet kaphatnak arról, hogy a mindenki számára optimális eredmény eléréséhez milyen módszertani lehetőségekkel számolhatnak.

Területfejlesztési füzetek (1): Segédlet a közösségi tervezéshez

Helyi gazdaságfejlesztés – ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

A sorozat második kötete ismét a közösségek együttgondolkodására és cselekvésére buzdít, immár kifejezetten a helyi és térségi gazdaságfejlesztés terén. Míg az első füzet abban segített, hogy egy közösség megalkossa jövőképét és kijelölje céljait, addig e második szám a célok elérését szolgáló helyi gazdaságfejlesztési eszközök kiválasztását kívánja támogatni. A gazdaságfejlesztési eszközök helyes alkalmazása az utóbbi években kulcskérdéssé vált. A gazdaság recessziója ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizáció közepette csak azok a közösségek lehetnek sikeresek, amelyek felismerik helyi értékeiket és azok tudatos fejlesztésére törekednek. Vagyis jól működő helyi gazdaságot építenek ki, esetenként anyagi támogatás nélkül. A kreatív és innovatív ötletek, jó gyakorlatok terjesztése kézzelfogható tartalommal segít megtölteni a „globális kihívások, helyi válaszok” szlogent. A Területfejlesztési füzetek második kötete azzal a céllal született, hogy minél több hasonló helyi kezdeményezés indulhasson az országban.

Területfejlesztési füzetek (2): Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Térségileg integrált fejlesztések

Területfejlesztési füzetek sorozatunk harmadik lapszáma a különböző ágazati tevékenységek területi összehangolásával foglalkozik. Ez több szempontból is egy igazi örökzöld téma. Egyrészt az ágazati fejlesztések integrációja a fenntartható fejlődés fogalmának megjelenésével, a 1990-es évek elejétől, folyamatosan jelen levő elvárás. Másrészt a térségi integráció az 1990-es évek végén megújult területfejlesztésünk egyik alapfeladata is. Térségi integrációt alapvetően azért érdemes végezni, mert így az egymással szembemenő beavatkozások száma csökkenhet, az egymást támogató cselekvéseké nőhet. Így a fejlesztési erőforrások hatékonyabban hasznosulhatnak, a fejlesztések hasznossága nagyobb lesz, több szereplőt érhetünk el (az integráció hasznát bővebben is tárgyaljuk egy későbbi lapszámban). Mindez – hogy ugyannyi vagy kevesebb erőforrásból minél értékesebb fejlesztéseket valósítsunk meg – különösen fontossá válik napjainkban. A globális pénzügyi válság miatt ugyanis a közfejlesztési források drasztikusan lecsökkentek, még az EU 2014–2020-as fejlesztési kilátásai is a korábbiaknál alacsonyabb magyarországi pénzügyi kereteket irányoznak elő.

Területfejlesztési füzetek (3): Térségileg integrált fejlesztések

Területfejlesztési füzetek – különszám: 2014-2020- fejlesztési keretek - Európai uniós és hazai tervek, programok

A Területfejlesztési füzetek 2014-2020-as programozási időszak európai uniós és hazai tervezési kereteit felölelő különszáma, eligazításként szolgál az új programozási ciklusban, tehát egyfajta kisokosként, útmutatóként került összeállításra. A kiadvány írásai egyebek mellett kitérnek az európai kohéziós politika 2014-2020 közötti időszakban bekövetkezett változásaira, a programidőszak ágazati és területi operatív programjainak bemutatására. A kiadvány egyúttal betekintést nyújt a 2014-2020-as időszak egyik újdonságként megjelenő területfejlesztési eszközébe, a közösségvezérelt (CLLD-típusú) helyi tervezés és megvalósítás vidéki és városi vetületeibe, a végrehajtási szabályozás főbb változásaiba, a fejlesztések eredményességét mérő indikátorok elméleti és gyakorlati hátterébe, valamint az európai területi együttműködési programokba is. A Területfejlesztési füzetek különszámát egy jogszabálygyűjtemény, egy fogalom- és linktár is kiegészíti, melyek segíthetik az új ciklus terminológiáinak alaposabb megismerését.

Területfejlesztési füzetek – különszám: 2014-2020- fejlesztési keretek és mellékletek