Elektronikusan is elérhető a Területi Kohéziós Útmutató

Publikálva: 2017. augusztus 10.

A 2017 nyarán megjelent Területi kohéziós útmutató megjelentetésének célja az, hogy ráirányítsuk a figyelmet a területi kohézió fokozatos megvalósítására irányuló hazai és EU-s törekvésekre, hiszen mind hazai, mind EU-s szinten kiemelt jelentőségű célja ez a gazdaságfejlesztéssel, vagy a szociális kérdésekkel foglalkozó szakpolitikáknak, a szabályozásnak és a fejlesztéspolitikának.

A területi kohézió fogalma meglehetősen összetett, és a fejlesztéspolitikában tapasztalható értelmezésbeli problémák eloszlatása elengedhetetlen. Mindezek végett célunk segítséget nyújtani a térségi tervezéssel és a fejlesztések előkészítésével, megvalósításával foglalkozó szakemberek számára abban, hogy a gyakorlatban a programtervezés és –végrehajtás, illetve a projektfejlesztés során miképpen lehet a területi kohézió szempontját is beemelni az elérendő célok közé és így miképpen lehetséges hozzájárulni a kohéziós célok eléréséhez. Kiadványunkkal szólni kívánunk a hazai, vagy EU-s forrásból tervezett ágazati és térségi programok tervezőihez és végrehajtóihoz, közreműködőihez és persze a forrásokért versengő potenciális projektgazdákhoz is.

Az Útmutatóban bemutatjuk a területi kohézió fejlődését hazai és EU-s vonatkozásban, és a korábbi tervezési ciklusokban a területi szempontok érvényesülése érdekében tett erőfeszítéseket. Megmutatjuk, hogy miért az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) és a Partnerségi Megállapodás a területi kohézió hazai érvényesítésének két legfontosabb dokumentuma és részletesen ismertetjük a területi kohézió főbb területeit. Kiadványunk egyik legfontosabb tartalmi eleme a területi kohézió érvényesítésének gyakorlati szemléltetésére fókuszál, melyben beavatkozási pontokat azonosítunk a legfőbb fejlesztési célterületek esetében. Mindezek mellett a kiadvány betekintést nyújt a területi kohézió alkalmazásának korlátaiba, és a területi kohézió követelményrendszerébe, továbbá egy fogalomgyűjtemény és egy térképmelléklet is megtalálható benne. 

Bízunk benne, hogy a kiadványunk hozzásegíti a fejlesztéspolitika minden érintettjét, szereplőjét a minél sikeresebb pályázatok benyújtásához, elnyeréséhez és sikeres megvalósításához, hozzájárulva így országunk és térségeink gyarapodásához, illetve a területi kohézió mérhető fejlődéséhez is.

A kiadvány letölthető innen: https://regionalispolitika.kormany.hu/teruleti-kohezio-01  

Menü

Főoldal

Navigáció