Interregionális programok

Publikálva: 2015. szeptember 9.

Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió teljes területét lefedik, és elsősorban tapasztalatcserét szolgálnak. Az interregionális programokban EU-n kívüli országok is részt vehetnek.

2014 és 2020 között a következő négy interregionális program működik: INTERREG EUROPE, INTERACT III, ESPON 2020 és URBACT III. Ezek a programok rendre a 2007–2013 közötti időszakban működő INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON 2013 és URBACT II programok folytatásai.

 

INTERREG EUROPE program

A 2014 és 2020 között megvalósuló INTERREG EUROPE program általános céljának tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikái hatékonyságának javítását, továbbá a térségi regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere elősegítését.

Az INTERREG EUROPE programban az EU tagországok mellett Norvégia, Svájc vesznek részt.

 

A program prioritásairól, a hozzájuk kapcsolódó intézkedésekről és a pályázati felhívásokról további információk jelenleg a program honlapján érhetőek el.


Az INTERREG EUROPE nemzeti tájékoztató napjának anyagai itt érhetőek el.

 

 INTERACT III

Az INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól, és – különös tekintettel az európai területi együttműködések komplexitására – épít a határon átnyúló, transznacionális és más interregionális együttműködések és hálózatok által felhalmozott tapasztalatokra. Alapvető célja, hogy elősegítse az európai területi együttműködési programok eredményes végrehajtását a résztvevő kulcsszereplők tapasztalatainak hasznosítása révén, azok valós igényeire koncentrálva. A program célcsoportját főszabályként az ETE programok menedzsmentjét és irányítását végző intézmények alkotják, elsősorban az irányító hatóságok, a közös titkárságok, a monitoring bizottságok tagjai és nemzeti kontaktszemélyek, valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek,audit hatóságok képviselői.

 Az INTERACT III programban az EU tagországok mellett Norvégia, Svájc vesznek részt.

A program prioritásairól és megvalósításáról a program honlapján találhat bővebb információkat.

ESPON 2020 program

Az ESPON 2020 program európai területi tények, folyamatok feltárását, elemzését végzi kutatóhálózatok támogatásával az uniós, nemzeti és regionális szakpolitikák – különösen a kohéziós politika és területfejlesztés - területi megalapozottságának erősítése érdekében.

Az ESPON 2020 programban az EU tagországok mellett Norvégia, Svájc, Izland és Liechtenstein vesznek részt.

A program tartalmáról, specifikus célkitűzéseiről, a támogatott tevékenységekről és a részvételi lehetőségekről az itt elérhető információs anyagban és a program weboldalán találhat bővebb információt. A programmal kapcsolatos legfrissebb hírekről az ESPON 2020 Hírlevélben adunk rendszeresen tájékoztatást.


ESPON 2020 Hírlevél No. 1.


ESPON 2020 Hírlevél No. 2.


ESPON 2020 Hírlevél No. 3.


ESPON 2020 Hírlevél No. 4. 


ESPON 2020 Hírlevél No. 5. 


ESPON 2020 Hírlevél No. 6. 


ESPON 2020 Hírlevél No.7. 


ESPON 2020 Hírlevél No.8.  


ESPON 2020 Hírlevél No.9.  


ESPON 2020 Hírlevél No.10. 


ESPON 2020 Hírlevél No. 11.

ESPON 2020 Hírlevél No.12. 

ESPON 2020 Hírlevél No.13

ESPON 2020 Hírlevél No.14. 

ESPON 2020 Hírlevél No.15. 

ESPON 2020 Hírlevél No.16. 

ESPON 2020 Hírlevél No.17. 

ESPON 2020 Hírlevél No.18. 

ESPON 2020 Hírlevél No.19.

ESPON 2020 Hírlevél No.20. 

ESPON 2020 Hírlevél No.21. 

ESPON 2020 Hírlevél No.22. 

ESPON 2020 Hírlevél No.23. 

ESPON 2020 Hírlevél No.24. 

ESPON 2020 Hírlevél No.25. 

ESPON 2020 Hírlevél No.26. 

ESPON 2020 Hírlevél No.27. 

ESPON 2020 Hírlevél No.28

ESPON 2020 Hírlevél No.29

ESPON 2020 Hírlevél No.30

ESPON 2020 Hírlevél No.31

ESPON 2020 Hírlevél No.32

ESPON 2020 Hírlevél No.33

ESPON 2020 Hírlevél No.34

ESPON 2020 Hírlevél No.35

ESPON 2020 Hírlevél No.36

ESPON 2020 Hírlevél No.37

ESPON 2020 Hírlevél No.38

ESPON 2020 Hírlevél No.39

ESPON 2020 Hírlevél No.40

ESPON 2022 Hírlevél No. 41

URBACT III program

Az URBACT az európai fenntartható városfejlesztést segítő tapasztalatcserét és tanulást támogató program. Célja, hogy felkészítse a városokat a főbb kihívásokra, közös megoldások kidolgozására és központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette.

Az URBACT programban az EU tagországok mellett Norvégia, Svájc vesznek részt.

Az URBACT program Nemzeti Hatósága a Miniszterelnökség, a nemzeti kapcsolattartó pont a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. A program prioritásairól és megvalósításáról a program honlapján találhat bővebb információt. 

Menü

Főoldal

Navigáció