Az Európai Unió területi kohézió erősítésére irányuló célkitűzésével azt kívánja elérni, hogy valamennyi térségben megteremtse a helyi lehetőségekre, erőforrásokra, és az ott élők szükségleteire alapozott fejlődés feltételeit.

Ez azt jelenti, hogy területfejlesztési politikájuk keretében a tagállamok olyan előnnyé kívánják alakítani a térségek között meglévő különbségeket, amely hozzájárul az egész Európai Unió intelligens, befogadó és fenntartható fejlődéséhez. Ennek érdekében az Európai Unió több szakmai és politikai fórumot is létrehozott, hogy elősegítse a tagállami hatáskörben működő területfejlesztési politikák összehangolását.

 

Az európai területfejlesztési politika fejlődésének főbb állomásai:

 

1989 – Nantes        A területfejlesztésért felelős miniszterek első informális ülése.

1993 – Liège          Megkezdik egy közös területfejlesztési irányokat meghatározó dokumentum elkészítését.

1999 – Potsdam     Elfogadják az Európai Területfejlesztési Perspektívát (ESDP - European Spatial Development Perspective), amely az Európai Unió területi fejlődésének irányait határozta meg, és életre hívta az Európai Területi Tervezési Megfigyelési Hálózatot (ESPON Program - European Spatial Planning Observation Network).

2004 – Rotterdam   Megkezdődik egy újabb közös dokumentum kidolgozása, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a régiók eltérő területi adottságait és lehetőségeit az európai gazdasági növekedés és foglalkoztatás érdekében mozgósítani.

2007 – Lipcse         Elfogadják az Európai Unió Területi Agendája dokumentumot, amely beazonosította a legfőbb kihívásokat és az EU fejlesztésének területi prioritásait, továbbá meghatározta az ezek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket.

2008 – Brüsszel     Az Európai Bizottság kiadja a területi kohézióról szóló Zöld Könyvét (Green Paper on Territorial Cohesion), mely közös gondolkodást indított el az Európai Unió tagállamai között a téma fontosságáról, egységes értelmezéséről és alkalmazásának módjáról.

2009 – Lisszabon   A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével a területi kohézió a gazdasági és a társadalmi kohézió mellett a kohéziós politika harmadik célkitűzésévé vált.

2011 – Gödöllő       Elfogadják az Európai Unió Területi Agenda 2020 dokumentumot, valamint az azt megalapozó Az Európai Unió Területi Állapota és Perspektívái 2011 háttérelemzést.

2013 – Brüsszel     Elfogadják a 2014-2020 közötti időszakra szóló kohéziós politikai jogszabályokat, amelynek immár a kevésbé fejlett régiók és tagállamok támogatásán túlmutató integrált területfejlesztési megközelítés is szerves részévé vált. 

 

Európai Területfejlesztési Perspektíva (magyar)

European Spatial Development Perspective (angol)

Európai Unió Területi Agendája (magyar)

Territorial Agenda of the European Union (angol)

Zöld Könyv a területi kohézióról (magyar)

Green Paper on Territorial Cohesion (angol)

Európai Unió Terület Agendája 2020 (magyar)

Territorial Agenda of the European Union 2020 (angol)

Az Európai Unió Területi Állapota és Perspektívái 2011 (angol)