A Nemzetgazdasági Minisztérium fontos feladatának tekinti, hogy élénküljenek a kapcsolatok a tudományos élettel, a felsőoktatási és kutatási intézményekkel, továbbá más intézményekkel annak érdekében, hogy a kutatások és azok eredményei aktívan beépülhessenek a kormányzati döntés-előkészítési folyamatokba. Célnak tekintjük azt is, hogy az államigazgatás hatékonyan tudjon hozzájárulni a tudományos és felsőoktatási intézmények tevékenységének előmozdításához.

Az intézményekkel arra törekszünk, hogy az együttműködések a kölcsönös szakmai információ-átadásra, egymás tevékenységének kölcsönös támogatására irányuljanak. A keret-megállapodások aláírásával a szakmai együttműködés a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) 2012 májusában, az MTA Közgazdaság– és Regionális Tudományi Kutatóközponttal (MTA KRTK) 2014 márciusában került újfent megerősítésre.

A fenti együttműködések mellett fontosnak tartjuk a gazdaság, az oktatás és képzés, valamint az államigazgatás közötti kapcsolatok elmélyítését, az oktatás hatékonyságának növelése és piac-komforttá tétele érdekében is. Feladatunknak tekintjük, hogy élénküljenek a kapcsolatok a tudományos élettel, hogy a kutatások és azok eredményei aktívabban beépülhessenek a kormányzati döntés-előkészítési folyamatokba. Kölcsönös kezdeményezésekre is alapozottan egyre intenzívebb az együttműködés a témában érintett felsőoktatási intézményekkel. Ennek első hivatalos állomása a gödöllői Szent István Egyetemmel 2013. december 4-én kötött együttműködési keret-megállapodás. Hasonló tartalmú megállapodás került aláírásra 2014. március 24-én a Budapesti Corvinus Egyetemmel.

A szakmai együttműködés kereteinek tágítása érdekében tárgyalások indulnak meg, illetve vannak folyamatban további felsőoktatási intézményekkel, a Szegedi Tudományegyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Győri Széchenyi István Egyetemmel.

A felsőoktatási intézményekkel kötött keret-megállapodások lehetőséget biztosítanak arra, hogy az évente összeállításra kerülő éves feladattervek végrehajtása keretében az NGM és a partner intézmények kölcsönösen hozzájárulhassanak a két intézmény sikeres együttműködéséhez. A megállapodások lehetőséget biztosítanak gyakornoki és szakdolgozói együttműködésekhez, képzési együttműködésekhez, a kölcsönös tájékoztatáshoz és a szakmai anyagok cseréjéhez, közös szakmai és disszeminációs tevékenységek lebonyolításához.

TÉRPORT

A TÉRPORT a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett területfejlesztési és területrendezési szakmai portál. Célja, hogy térítésmentesen minden érdeklődő számára pontos, szerteágazó szakmai adatokkal, információkkal szolgáljon a terület– és településfejlesztés, a vidékfejlesztés, a terület– és településrendezés témaköreiben. Az egyes szakterületekről rövid történelmi áttekintést nyújt, ismerteti az alapvető fogalmakat, az aktuális jogszabályi hátteret és intézményrendszert, hozzáférést biztosít a releváns hazai dokumentumokhoz, köztük a tervezési, fejlesztési dokumentumokhoz minden területi szinten.

Az Európai Unió területi vonatkozással bíró dokumentumai szintén könnyen elérhetőek a TÉRPORT–ról, ezáltal minden olyan hazai és európai iránymutatás, perspektíva elérhető egy oldalon, ami a hazai területi tervezést befolyásolja. A TÉRPORT átfogó szerepét a szakirodalmi ajánlások teszik teljessé. Angol és magyar nyelvű cikkek, kézikönyvek, szakkönyvek és fogalomtár jelenti a széles kínálatot hivatkozásokat, könyvismertetőket megosztva az érdeklődőkkel.

Bővebb információ: http://www.terport.hu/

Falu Város Régió

A területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirata, mely a hazai és az európai uniós területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, terület– és településrendezéssel, épített környezet védelmével, építésüggyel és lakásépítéssel kapcsolatos tanulmányokat, elemzéseket közöl. A folyóirat 1994 óta kerül kiadásra. A folyóiratot a Nemzetgazdasági Minisztérium adja ki.

A folyóirat lapszámai      

Területfejlesztési füzetek

A kiadványsorozat célja, hogy a területi tervezésben, térségi fejlesztésben alkalmazható új megoldásokat, jó gyakorlatokat mutasson be, módszertani és szemléleti hátterét, eszközeit bővítse, ezáltal segítve a területfejlesztési programokban, projektekben érintettek munkáját. A területfejlesztési füzetek a tervezésben–fejlesztésben érintett tervezők és döntéshozók, a projektgazdák, pályázók, valamint a térségfejlesztéssel kapcsolatba kerülő civilek, vállalkozók, egyéb szereplők munkáját segítik. 

Tovább a Területfejlesztési füzetekhez

Országos Területi Helyzetképek

Az Országos Területi Helyzetkép olyan éves vagy több éves kitekintésű területfejlesztési szakkiadvány, amely tényszerű tájékoztatást ad az ország térszerkezetének alakulásáról és az ország területi helyzetképéről. A Helyzetkép célja, hogy átfogóan bemutassa Magyarország és térségei területi gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastrukturális helyzetét..

Bővebb információ, letölthető kiadványok:

http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/szakmai-publikaciok

Területfejlesztési Kézikönyvek, szakmai kiadványok

Bővebb információ, letölthető kiadványok:

Területi jelentés 2009-2014

http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/szakmai-publikaciok