2011. április 11.

A kohéziós politika eddigi elnökségi eredményeiről számol be Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága ülésén, 2011. április 12-én délután, Brüsszelben. A miniszter tájékoztatást ad majd arról, hogy magyar EU-elnökség jó úton halad afelé, hogy a kohéziós szakterület jövőjéről politikai konszenzus alakuljon ki a félév végére. Mindennek rendkívüli jelentőséget ad az a cél, hogy még az EU-költségvetési vitájának megkezdése előtt egyetértés alakuljon ki a kohéziós politikáról az érintettek között. A magyar elnökség egyik legnagyobb sikereként lehet elkönyvelni, hogy a 2011. február 21-i Általános Ügyek Tanácsa keretében először folyt vita a kohéziós politikáról tanácsi – azaz politikai – szinten. Az itt elfogadott tanácsi következetések rögzítik a tagállamok egyetértését abban, hogy a kohéziós politika az európai integráció fontos eszköze, ami eddig is jelentős mértékben járult hozzá az Európai Unió területi különbségeinek mérsékléséhez. A magyar elnökség kiemelt programjaiként március végén magas szintű, nemzetközi szakértői találkozókat rendeztek Budapesten, amelyeken szintén komoly eredményeket sikerült elérni a közös célok megvalósulása érdekében. Az ezeken összegyűjtött vélemények és álláspontok is fontos témái lesznek a 2011. május 19–20. közötti gödöllői informális miniszteri találkozóknak, ahol a tagállamok közös üzeneteit elnökségi következtetések formájában kívánják rögzíteni. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály