A transznacionális és interregionális programok hazai végrehajtási szabályai

A transznacionális és interregionális programok végrehajtásáról szóló kormányrendelet 

A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) kormányrendelet rögzíti az uniós támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás hitelesítésének, ellenőrzésének részletes szabályait, továbbá a szabálytalanságkezelésre, a csekély összegű támogatásra, valamint az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló programok és projektek lebonyolítását támogató monitoring és információs rendszerre vonatkozó rendelkezéseket. A végrehajtási rendelet szabályozza a Magyarországról irányított Duna Transznacionális Program végrehajtási intézményeinek feladatait is, különös tekintettel a pályáztatásra, a pénzügyi lebonyolításra, valamint az ellenőrzésre és az audit hatóság hatáskörébe tartozó feladatok ellátására. 

Hazai társfinanszírozás és uniós forrás megelőlegezése a transznacionális és egyes interregionális programok esetében

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet alapján a Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE (Közép-európai) Program, valamint az INTERREG EUROPE Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kaphatnak külön pályáztatás nélkül, támogatási szerződés alapján. A hazai társfinanszírozás mértéke központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 15,0 százaléka, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének maximum 10,0 százaléka. 

A Duna Transznacionális Programban, az Interreg CENTRAL EUROPE (Közép-európai) Programban, valamint az INTERREG EUROPE Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettjei – nem központi költségvetési szerv akkor, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri, vagy meghaladja az 550 ezer eurót – kérelmezhetik az európai uniós hozzájárulás maximum 30 százalékának a megelőlegezését a programszintű támogatási döntést követően.