Hírek, események

2015. március 31. 12:59

Térségi fejlesztési tanácsok

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv) 15. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlések a régió–határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.
Magyarországon 8 térségi fejlesztési tanács működik:

2015. március 31. 12:57

Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum

Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások létrehozása, információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a megyei jogú városok és fővárosi kerületi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása.

2015. március 31. 12:49

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

1/ 2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról.

2015. március 31. 12:46

Versenyképes Közép–Magyarországi Operatív Program

Versenyképes Közép–Magyarországi Operatív Program (VEKOP)

2015. március 31. 11:55

Terület– és Településfejlesztési Operatív Program

Terület– és Településfejlesztési Operatív Program

2015. március 31. 11:53

Területi tervezési dokumentumok

Az alábbiakban a területi tervezési dokumentumokat találhatja

2015. március 31. 11:52

Területi tervezést támogató feladatok

Az egyes feladatokról az alábbiakban olvashat:

2015. március 31. 11:49

Beszámoló az ország területi folyamatainak alakulásáról

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, továbbá a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló elkészítését a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § j) pontja írja elő a Kormány számára.

2015. március 30. 15:37

OECD Területfejlesztési Politikai Bizottság

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatósága alatt működik a szervezet Területfejlesztési Politikai Bizottsága (RDPC – Regional Development Policy Committee), amelynek feladata a világon lejátszódó gazdasági, pénzügyi és szociális folyamatok területi szempontú értékelése, területi jelentések és elemzések készítése, valamint ajánlások összeállítása.

2015. március 30. 15:35

Az EU területi kohézióját elősegítő szakpolitikai együttműködések

Az Európai Unió területi kohézió erősítésére irányuló célkitűzésével azt kívánja elérni, hogy valamennyi térségben megteremtse a helyi lehetőségekre, erőforrásokra, és az ott élők szükségleteire alapozott fejlődés feltételeit.