Hírek, események

2015. június 25. 9:22

Megjelent az INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program első pályázati felhívása

Június 22-n megjelent az INTERREG EUROPE első pályázati felhívása. A felhívás célul tűzi ki az európai országok és régiók regionális politikái hatékonyságának növelését e politikák és támogatási eszközeik végrehajtásában résztvevő intézmények és kedvezményezettek közötti tudás- és tapasztalatcserén keresztül. E céllal összhangban a felhívás előírja a projektek számára a vizsgálni kívánt európai és nemzeti támogatási programok kezelőinek bevonását a projektbe.

2015. május 7. 14:23

Már lehet jelentkezni az ESPON 2020 programindító rendezvényére

A 2014-2020 közötti időszakban is folytatódik az ESPON program. A program célja területi tények, folyamatok kutatása és elemzése kutatóhálózatok támogatásán keresztül az uniós, tagállami és térségi szakpolitikák fejlesztésének érdekében. Az ESPON 2020 programdokumentumot az Európai Bizottság 2015. februárban fogadta el, így megkezdődhet annak végrehajtása.

2015. április 15. 14:19

A 2014-2020-as időszak nemzetközi együttműködést segítő uniós támogatásai ebben az évben jelentetik meg első pályázati felhívásukat

A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek intézményei közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. Magyarország 2014-től az Interreg CENTRAL EUROPE, valamint a DUNA transznacionális együttműködési programokban vesz részt. A CENTRAL EUROPE első pályázati felhívása februárban jelent meg, míg a DUNA programé szeptemberre várható.

2015. március 31. 12:59

Térségi fejlesztési tanácsok

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv) 15. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlések a régió–határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.
Magyarországon 8 térségi fejlesztési tanács működik:

2015. március 31. 12:57

Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum

Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások létrehozása, információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a megyei jogú városok és fővárosi kerületi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása.

2015. március 31. 12:49

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

1/ 2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról.

2015. március 31. 12:46

Versenyképes Közép–Magyarországi Operatív Program

Versenyképes Közép–Magyarországi Operatív Program (VEKOP)

2015. március 31. 11:55

Terület– és Településfejlesztési Operatív Program

Terület– és Településfejlesztési Operatív Program

2015. március 31. 11:53

Területi tervezési dokumentumok

Az alábbiakban a területi tervezési dokumentumokat találhatja

2015. március 31. 11:52

Területi tervezést támogató feladatok

Az egyes feladatokról az alábbiakban olvashat: