Hírek, események

2015. március 31. 11:49

Beszámoló az ország területi folyamatainak alakulásáról

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, továbbá a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló elkészítését a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § j) pontja írja elő a Kormány számára.

2015. március 30. 15:37

OECD Területfejlesztési Politikai Bizottság

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatósága alatt működik a szervezet Területfejlesztési Politikai Bizottsága (RDPC – Regional Development Policy Committee), amelynek feladata a világon lejátszódó gazdasági, pénzügyi és szociális folyamatok területi szempontú értékelése, területi jelentések és elemzések készítése, valamint ajánlások összeállítása.

2015. március 30. 15:35

Az EU területi kohézióját elősegítő szakpolitikai együttműködések

Az Európai Unió területi kohézió erősítésére irányuló célkitűzésével azt kívánja elérni, hogy valamennyi térségben megteremtse a helyi lehetőségekre, erőforrásokra, és az ott élők szükségleteire alapozott fejlődés feltételeit.

2015. március 30. 15:31

V4+2 országok területfejlesztési együttműködése

A Visegrádi Négyek, valamint Bulgária és Románia közös területfejlesztési együttműködése 2008-ban kezdődött, amelynek célja a területi kohézió jegyében lehetőséget teremteni az országok térségeinek összehangolt fejlesztése.

2015. március 30. 14:58

Határon átnyúló programok

A határ menti programok jellege eltérő lehet attól függően, hogy az unió belső, vagy külső határai mentén fekvő területeket érint.

2011. október 12. 9:41

Magyarország, Norvégia, Izland és Liechtenstein aláírta az Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok újabb időszakáról szóló Megállapodásokat

2011. október 12.

2011. július 15. 14:20

A fejlesztési tárca ismertette a soros elnökség alatt elért eredményeit

2011. július 15.

2011. július 7. 14:20

Az eredményesség központi kérdés a kohéziós politikában is

2011. július 7.

2011. június 30. 14:20

A területi együttműködések eredményeit mutatták be Kelet-Európa régiói

2011. június 30.

2011. június 29. 15:05

Többéves Pénzügyi Perspektíva (Multiannual Financial Framework)

2011. június 29.