Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, továbbá a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló elkészítését a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § j) pontja írja elő a Kormány számára.

A 2009-2014 időtávot bemutató beszámoló számba veszi az ország és térségei, települései fejlődését befolyásoló gazdasági, társadalmi, környezeti trendeket, az ország társadalmi gazdasági és területi állapotát és jellemző területi folyamatait, a területfejlesztési szakpolitikai célok érvényesülését, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének eredményeit.

A beszámoló célja, hogy hogy 2009-2014 időtávjában:

- átfogó képet adjon az ország területi folyamatairól, feltárja a térségek és településtípusok fejlődésének trendjeit, a területi folyamatokat alakító tényezőket,

- értékelje a területfejlesztési politika érvényesülését és hatásait, beleértve a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerét, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) térségtípusokra vonatkozó területi céljait, valamint a 2009-2014 közötti uniós és hazai források felhasználásának területi megoszlását, kitérve a területi operatív programok és a hazai területfejlesztési források felhasználására, 

- bemutassa a nemzetközi és határ menti területfejlesztési tevékenységet, 

- értékelje a területrendezési tervek érvényesülését, bemutassa a határ menti területrendezési tevékenységet.

A 2009-2014 időtávra szóló beszámolót a Kormány 2016. november 28-án nyújtotta be az Országgyűlésnek, melyet az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 2017. február 28-án elfogadott.

Kapcsolódó jogszabályok, határozatok:

1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának 38/2014-2018. számú határozata az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és a területfejlesztési politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységről szóló beszámoló (B/13058. szám) elfogadásáról.

Letölthető dokumentum:

B/13058. számú beszámoló az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és a területfejlesztési politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységről

A beszámoló kivonata

A 2005 – 2009 közötti időtávra szóló beszámoló:

Letölthető dokumentum:

B/31. számú beszámoló az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről.

Kapcsolódó jogszabályok, határozatok:

1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának 37/2014-2018. számú határozata az ország területi folyamatainak alakulásáról, a  területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló beszámoló (B/31. szám) elfogadásáról.

1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról

A korábbi Jelentések itt érhetők el.