Ebben a menüpontban a témához kapcsolódó egyes jogszabályi rendelkezések találhatóak.

Kormányhatározat a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról

A dokumentumok a jobbszélen a kapcsolodó anyagoknál találhatók.

Kedvezményezett járások

A Kormány a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben lehatárolta az ország kedvezményezett járásait a rögzített módszertan segítségével. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a kedvezményezett járásokat, összesen 109-et, továbbá a 6. mellékletben található a természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térség, a Devecseri járás. 

A rendelet továbbá meghatározza, hogy lehetőség van ún. regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölésére az alábbiak szerint:

3. § (1) Azokban a megyékben, ahol a kedvezményezett járások lakónépessége nem éri el a megye lakónépességének 30%-át, a megyén belüli kohézió erősítése érdekében a megyei közgyűlések regionális szempontból kedvezményezett járásokat jelölhetnek ki.

(2) A regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölésénél a megyei közgyűlés a komplex mutató alapján besorolt járások közül a besorolási rangsorban soron következő, a régió területén lévő járásokat veheti figyelembe.

(3) A megye területén lévő kedvezményezett és a regionális szempontból kedvezményezett járások együttes lakónépessége nem haladhatja meg a megye lakónépességének 30%-át. A regionális szempontból kedvezményezett járások a kedvezményezett járásokkal azonos elbírálásban részesülnek.

Az alábbi regionális szempontból kedvezményezett járások kerültek kijelölésre a megyei közgyűlések által:

Győr-Moson-Sopron megye:

  • Csornai járás
  • Kapuvári járás
  • Pannonhalmi járás

Pest megye:

  • Aszódi járás
  • Dabasi járás
  • Ráckevei járás

Vas megye:

  • Körmendi járás