Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program - Kistelepülési Fejlesztési Alap című pályázati kiírás
A mai napon a Pénzügyminisztérium 4 milliárd forintos keretösszeggel meghirdeti a „Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP - PM KIFA 2021)” című Pályázati Kiírást. A Kormány által 2020. évben elfogadott Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program (a továbbiakban TZFP) fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése mellett a hosszú távú fenntartható fejlődés biztosítása, a térség népességmegtartó erejének növelése.

Tisztelt Pályázók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a korábban jelzetteknek megfelelően a Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP - PM KIFA 2021) című pályázati kiírás a mai napon, 2022. február 14. 23:59 órakor felfüggesztésre kerül. Pályázataik benyújtására ezen határidőig van lehetőség.

Sikeres pályázást kívánunk!

2022. február 14.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kistelepülési Fejlesztési Alap pályázat megnyitástól számított 30 napos beadási határideje a nagy érdeklődés miatt február 8. 23.59 helyett meghosszabbításra kerül, így a pályázatok beadásának végső határideje 2022. február 14. (hétfő) 23:59 óra lesz.

A pályázati kiírással kapcsolatos információk tekintetében kérjük kövessék figyelemmel a Magyar Államkincstár és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ( www.tbft.hu ) honlapját.

Sikeres pályázást kívánunk!

2022.02.04.

Tisztelt Pályázók!

A Tokaj-Zemplén Program keretében meghirdetett Kistelepülési Fejlesztési Alap kapcsán közzétételre kerül a Pályázók részéről legtöbbször feltett kérdések gyűjteménye, illetve az azokra adott PM állásfoglalások (Lásd: Kapcsolódó anyagok között a GyIK).

Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program - Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP - PM KIFA 2021) című pályázati kiírás

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP - PM KIFA 2021)” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2022. január 10. 8:00 órától nyújthatják be. A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapján megtalálható elektronikus felületen keresztül (https://palyazatkezelo.allamkincstar.gov.hu), a Pályázati Adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírással ellátott nyilatkozat hivatali kapun történő benyújtásával történik.

A pályázati kiírással kapcsolatos információk tekintetében kérjük kövessék figyelemmel a Magyar Államkincstár és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (www.tbft.hu ) honlapját is.

A pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a ydDpLMhGbujOhVD7NMVEWImdHpwQGFsbGFta2luY3N0YXIuZ292Lmh1 e-mail címen kérhetnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

2022.01.07.


A Pályázati Kiírás keretében lehetőség nyílik a programterület települési önkormányzatai számára pályázatok benyújtására elsősorban az önkormányzati tulajdonú települési infrastruktúraelemek fejlesztésére, valamint közösségi célú, közszolgáltatási vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, intézmények - mint például a bölcsődék, óvodák, oktatási, egyházi vagy szociális intézmények - felújítására, funkcióbővítésére.

A támogatás mértéke 100% is lehet, összege településenként minimum 10 millió - maximum 150 millió forint.

A Kiírásban meghatározott feltételek értelmében egy Pályázó (önkormányzat) legfeljebb két pályázat benyújtására lesz jogosult, és a két pályázat keretében benyújtott támogatási igénye összesen nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot.

A pályázatok szakmai értékelését a pályázati kiírásban előre rögzített értékelési szempontok szerint a Pénzügyminisztérium végzi majd a Tokaj Borvidék Fejlődéséért NKft.-vel közösen, míg a pályázatok majdani lebonyolításában a Magyar Államkincstár működik közre.

A „Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP - PM KIFA 2021)” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2022. január 10. 8:00 órától nyújthatják be a pályázók. A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapján megtalálható elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírással ellátott nyilatkozat hivatali kapun történő benyújtásával történik.

A pályázati kiírással kapcsolatos információk tekintetében kérjük kövessék figyelemmel a Magyar Államkincstár és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (www.tbft.hu ) honlapját is.

A pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a fDbgMgtNe4WjYWdHpwQGFsbGFta2luY3N0YXIuZ292Lmh1 e-mail címen kérhetnek.

2021. december 1.