Megjelent a Területfejlesztési füzetek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban rendelkezésre álló támogatáspolitikai kereteket és eszközöket bemutató különszáma, mely célkitűzése szerint egyfajta kisokosként, útmutatóként került összeállításra. Bízunk benne, hogy a kiadvány hozzásegíti minden kedves Olvasóját ahhoz, hogy átfogó képet kapjon a jelenlegi programozási időszak fejlesztési irányairól, megújult eszköztáráról és közelebb vigye minél több sikeres pályázat benyújtásához.

A Területfejlesztési füzetek kiadványsorozat 2010-ben azzal a szándékkal indult útjára, hogy ismertté tegye az újszerű térségi tervezési-fejlesztési lehetőségeket és módszereket, ráirányítsa a figyelmet az időszerű térségfejlesztési témakörökre, így hasznos segítséget nyújtson a térségi tervezéssel és a fejlesztések előkészítésével, megvalósításával foglalkozó szakemberek számára. A megjelent füzetek egyszerre közvetítenek új szemléletet és adnak módszertani, gyakorlati segítséget, miközben ötvözik a szakmai igényességet a közérthetőséggel. 

A Területfejlesztési füzetek 2014-2020-as programozási időszak európai uniós és hazai tervezési kereteit felölelő különszáma, eligazításként szolgál az új programozási ciklusban. A kiadvány írásai egyebek mellett kitérnek az európai kohéziós politika 2014-2020 közötti időszakban bekövetkezett változásaira, a programidőszak ágazati és területi operatív programjainak bemutatására. A kiadvány egyúttal betekintést nyújt a 2014-2020-as időszak egyik újdonságként megjelenő területfejlesztési eszközébe, a közösségvezérelt (CLLD-típusú) helyi tervezés és megvalósítás vidéki és városi vetületeibe, a végrehajtási szabályozás főbb változásaiba, a fejlesztések eredményességét mérő indikátorok elméleti és gyakorlati hátterébe, valamint az európai területi együttműködési programokba is. A Területfejlesztési füzetek különszámát egy jogszabálygyűjtemény, egy fogalom- és linktár is kiegészíti, melyek segíthetik az új ciklus terminológiáinak alaposabb megismerését.

A kiadvány legfrissebb lapszáma és annak kiegészítő mellékletei (melyek tartalmazzák a 2014-2020-as operatív programok beavatkozási logikáját és az operatív programok összefoglaló lehatárolási tábláját), valamint korábbi lapszámai elektronikus formában is letölthetőek.