A NUTS-rendszert (Nomenclature des unités territoriales statistiques – Területi statisztikai rendszer nómenklatúrája) az EUROSTAT annak érdekében hozta létre, hogy megteremtse a regionális statisztikák számára a területi szintek egységes rendszerét.

A NUTS-rendszer emellett az EU támogatáspolitikájának bázisát is képezi, mivel NUTS 2 szinten kerül meghatározásra az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke, a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszírozás aránya, továbbá a versenyszabályok alá tartozó tevékenységek állami/közösségi támogatásának mértéke (maximális támogatás-intenzitás). Az egyes NUTS szintek kialakításának, osztályba sorolásának, módosításának szabályait az Európai Parlament és Tanács területi statisztikai egységek közös osztályozási rendszerének (NUTS) kialakításáról szóló 1059/2003 (EK) rendelete (NUTS-rendelet) tartalmazza.

Magyarország területi statisztikai rendszere a csatlakozási megállapodás keretében, majd a 1888/2005/EK rendeletében került rögzítésre. A hazai NUTS-rendszerben a megyék és a főváros, mint közigazgatási egységek képezik a NUTS 3 egységeket (19 megye és a főváros), ezek aggregálásával jött létre a hét NUTS 2 szintű tervezési-statisztikai régió. A három NUTS 1 nagyrégió – (i) „Közép”, (ii) „Dunántúl” és (iii) „Alföld és Észak” – a NUTS 2 régiók összevonásával került kialakításra.

A NUTS-besorolás módosítása kizárólag az Európai Parlament és Tanács jóváhagyásával és az Európai Bizottság által közzétett végrehajtási rendelet útján történhet. A NUTS-rendelet értelmében a régiós lehatárolás felülvizsgálatára három évenként van lehetőség.

Az uniós források mértékét és felhasználásának szabályait a régiók egy főre eső GDP aránya határozza meg. A gazdaságilag fejlettebb Budapest miatt a Közép-magyarországi régió egyre kevesebb támogatásra jogosult, miközben a régión belül két és félszeres a fejlettségbeli különbség az egy főre jutó GDP tekintetében Budapest és Pest megye között. Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható. A fentiek miatt Pest Megye Közgyűlése (határozatokkal, népszavazási kezdeményezésekkel), régóta napirenden tartja a KMR régió kettéválasztását.

A Kormány az 1011/2013. (I. 16.) Korm. határozatában felkérte a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy „a 2016. évben esedékes NUTS-rendszer felülvizsgálatot megelőzően vizsgálják meg a Közép-magyarországi régió kettéválasztásának lehetőségét”. A vizsgálat célja, hogy a Közép-magyarországi régió (KMR) kettéválasztásának létjogosultságáról, illetve időszerűségéről kormányzati döntés szülessen, időszerűségét pedig az adja, hogy a háromévente esedékes NUTS-felülvizsgálati eljárás keretében a tagországoknak 2016. február 1-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy kívánják-e kezdeményezni országuk NUTS-rendszerének módosítását. Ennek értelmében a Kormánynak hivatalosan döntést kell hozni a NUTS-rendszer felülvizsgálatának ügyében, és erről az EUROSTAT-ot értesíteni kell. A felülvizsgálat eredményeként az új NUTS-besorolás 2018. január 1-jével lép hatályba.

A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről szóló 1011/2013. (I. 16.) Korm. határozatnak megfelelően a Nemzetgazdasági Minisztérium – a Miniszterelnökség, Budapest Főváros Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata és a Központi Statisztikai Hivatal szakértőinek közreműködésével – megvizsgálta a régió kettéválasztásának lehetőségeit, és azok teljes körű bemutatása, illetve értékelése céljából részletes döntés-előkészítő tanulmányt állított össze. (lásd. kapcsolódó anyagok KMR_NUTS vizsgalati anyag).