OP beavatkozási logika

TOP beavatkozási logika

VEKOP beavatkozási logika

GINOP beavatkozási logika

EFOP beavatkozási logika

IKOP beavatkozási logika

KEHOP beavatkozási logika 

VP beavatkozási logika

KÖFOP beavatkozási logika

Lehatárolási tábla