Területfejlesztés intézményrendszere

Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 8. §–a rendelkezik az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (OTÉF) működéséről.

A korábbi Országos Területfejlesztési Tanács a Tftv. 2013. december 14–én hatályba lépett módosítása révén megszűnt, a helyére lépő OTÉF a Kormány, valamint a megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok közötti konzultáció és tárgyalások érdekegyeztető fóruma. Bővebben

Megyei önkormányzatok

A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása során a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.

A törvényben foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A főváros területén – a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével – a megyei önkormányzat e törvény szerinti feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el.

Térségi fejlesztési tanácsok

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlések a régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. Bővebben