Az Európai Unióról szóló szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés 2007-ben a gazdasági és szociális kohézióval egy szintre emelte a területi kohéziót, ezzel célként határozta meg az Európai Unió gazdasági és szociális összetartásának erősítése mellett a régiók harmonikus fejlődésének segítését és a közöttük lévő fejlettségbeli különbségek mérséklését.

„A területi kohézió koncepciója túlnyúlik a gazdasági és társadalmi kohézió fogalmán, célkitűzése a kiegyensúlyozottabb fejlődés elérésének segítése, a fenntartható közösségek kialakítása a városi és vidéki térségekben, továbbá a nagyobb következetesség elérése azokkal az ágazati politikákkal, amelyek területi hatással bírnak. Ez továbbá magában foglalja a területi integráció fejlesztését és a régiók közötti és régiókon belüli együttműködés ösztönzését” (Közösségi Stratégiai Irányelvek, 2006).

2010 júniusában, a magyar elnökség alatt Gödöllőn került elfogadásra a Területi Agenda felülvizsgálata és az ahhoz kapcsolódó iránymutatások, melyek eredményeképpen 2011-ben került elfogadásra a Területi Agenda 2020 (TA2020). A területi fejlődés kihívásainak kezelése és a területi potenciál kiaknázása érdekében az alábbi, az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásához szükséges területi prioritásokat rögzíti: 

1) a policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése, 

2) az integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, valamint a vidéki és sajátos adottságú régiókban, 

3) a határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi integrációja, 

4) a régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének biztosítása, 

5) a területi összeköttetés javítása az egyének, a közösségek és a vállalkozások érdekében, 

6) a régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és összekapcsolása.

A 2014-2020 közötti támogatási periódusra vonatkozó EU jogszabálycsomag területi perspektívája szerint a fejlesztések szubregionális szintekre helyezése – mind a forrásallokáció, mind pedig e szintek végrehajtásba való bevonása tekintetében – a fejlesztések megalapozottságát, ezáltal hatékonyságát hivatott növelni. 

A területi kohézió elvei a fejlesztési koncepciók végrehajtásában is kiemelt szerepet töltenek be. A hazai területfejlesztési beavatkozások, valamint az EU kohéziós politika keretében elfogadásra került Partnerségi Megállapodás és a Területi Operatív Programok érvényesítik a területi kohéziós törekvéseket, megvalósításukat a kormányzat és a területi szereplők szerves együttműködése biztosítja. 

Az EU-s és a hazai források terület orientált kezelését a területfejlesztéssel összefüggő támogatáspolitikai rendelkezések biztosítják, többek között a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatáspolitika feladata a szakpolitikai törekvések területi koordinációjának biztosítása, az ágazati fejlesztési beavatkozásokban és a szektorális Operatív Programokban a területi kohézió horizontális szempontjainak érvényesítése.

Területi Kohéziós Útmutató 

Handbook on Territorial Cohesion / Kézikönyv a területi kohézióról

Handbook for the national implementation of the Territorial Agenda / Területi Agenda Kézikönyv

Ötödik Kohéziós Jelentés

Magyar EU-elnökség eredményei a kohéziós politika területén