Területi tervezés, elemzés

Jelentés az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól


A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 7. § j) pontja alapján a Kormány négyévente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól. Ez a beszámoló egy országgyűlési határozattal elfogadott értékelő jelentés formájában történik. Bővebben


Területi tervezést támogató feladatok


A 2014–2020 közötti uniós programozási időszakra való felkészülés során a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény által meghatározott területi szereplők területfejlesztési tervezési tevékenységének támogatása kiemelten fontos feladat. A területi tervezés rendszerét szükséges újragondolni, kapacitásait bővíteni és a tervezés szakmai–módszertani és minőségbiztosítási hátterét megteremteniBővebben

Területi tervezési dokumentumok

Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Az Európai Unió 2014–2020–as tervezési időszakában Magyarország két területi operatív programja közül a Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célozza az ország kevésbé fejlett régióinak fejlesztését. Az EU átlagában Budapest és Pest megye kivételével valamennyi megyénk a kevésbé fejlett régiók kategóriájába tartozik, így a TOP a főváros és Pest megye kivételével az ország egész területére vonatkozik. Az operatív program stratégiai célja, hogy hozzájáruljon ahhoz a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzéshez, miszerint a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakban az EU források 60 %-át a gazdaságfejlesztésre kell fordítani. ATOP küldetése, hogy biztosítsa a 2014–2020 közötti programidőszak ötödik nemzeti fejlesztési prioritása, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását, területi és helyi programokon keresztül. Bővebben


Versenyképes Közép–Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Az Európai Unió soron következő, 2014–2020 közötti tervezési ciklusa során a két területi operatív program közül a Versenyképes Közép–Magyarország Operatív Program célozza hazánk központi régiójának fejlesztését. Az operatív program átfogó célja, hogy biztosítsa Magyarország egyetlen fejlett régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének növekedését, továbbá a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenésétBővebben

1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról


Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika megújításáról, a 2005–ben még külön tervdokumentumként készült koncepciók, az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) és az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) integrált kidolgozásáról, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) elkészítéséről, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen összehangolását. Bővebben