A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként értelmezhető, több országra kiterjedő térségek intézményei közösen keressenek megoldásokat az őket érintő problémákra. Magyarország 2014-től az Interreg CENTRAL EUROPE, valamint a DUNA transznacionális együttműködési programban vesz részt.

Az együttműködéseknek – a programok fenti célkitűzéséből adódóan – olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő partnerek külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani. Minthogy a projektek célja a megoldások közös keresése, de nem a megoldást jelentő intézkedések megvalósítása, a projektek leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési elemeket is magukban foglalhatnak. Fentiekből adódóan a programok támogatják, hogy a közös munka későbbi – már nem e programokból finanszírozott – beruházásokat indukáljon. E cél elérése érdekében az együttműködéseknek (figyelembe véve az elszámolható költségtípusok által meghatározott korlátokat) minél inkább törekedni kell a projekt-eredmények konkrétságára, további területfejlesztési akciókat, konkrét beruházásokat előkészítő jellegére.

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program

Az Interreg CENTRAL EUROPE nemzeti tájékoztató napjának programja itt érhető el.

Az Interreg CENTRAL EUROPE program kilenc EU tagország, Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével) és Horvátország területére terjed ki. 

A program prioritásairól, a hozzájuk kapcsolódó intézkedésekről, pályázati lehetőségekről a program honlapján találhat bővebb információt.

DUNA transznacionális együttműködési program 

A DUNA program tizennégy ország, Ausztria, Németország (nem teljes területével), Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, valamint Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, Ukrajna (nem teljes területével) területére terjed ki. A 2007-13-as időszakban a Duna régió országai a valamivel nagyobb területet magában foglaló Dél-kelet Európa programban működhettek együtt (South East Europe (SEE) programme).

A program prioritásairól, a hozzájuk kapcsolódó intézkedésekről, lehetséges projekt-tevékenységekről a program alapdokumentumában találhat bővebb információt. A programról és pályázati felhívásairól annak honlapján tájékozódhat.