A Visegrádi Négyek, valamint Bulgária és Románia közös területfejlesztési együttműködése 2008-ban kezdődött, amelynek célja a területi kohézió jegyében lehetőséget teremteni az országok térségeinek összehangolt fejlesztése.

A magyar V4 elnökség során 2014. április 16-án, egy budapesti miniszteri találkozó keretében mutatták be a V4+2 országok közös területfejlesztési stratégiáját. A Közös Területfejlesztési Stratégia a területfejlesztési kihívások kezelésének V4+2 szintű összehangolásával kíván hozzájárulni az együttműködésben résztvevő országok területileg kiegyensúlyozottabb fejlődéséhez, ezáltal az Európai Unió területi kohéziójának elősegítéséhez. Az elmúlt évek során az országok feltárták azokat az akadályokat, amelyek helyi vagy regionális szinten gátolhatják a hat ország fejlődését. A közös stratégia emellett a következő célokat is szolgálja:

-       hozzájárul a nemzeti területrendezési és területfejlesztési dokumentumok nemzetközi összehangolásához és a tervdokumentumok felülvizsgálatához;

-       elősegíti a V4+2 országainak hatékony érdekérvényesítését az európai szintű politikákban, különösen a kohéziós politika, a közös közlekedéspolitika és a közös energiapolitika terén;

-       ösztönzi a térségek fejlődésére hatással bíró ágazati politikák területi fókuszáltságát;

-       támogatja a 2011-es magyar EU-elnökség idején, a területfejlesztésért felelős miniszterek gödöllői találkozóján elfogadott „Európai Unió Területi Agendája 2020” című dokumentumban azonosított célok megvalósulását, összhangban a V4+2 országok közös kihívásaival és lehetőségeivel.

A 2014. április 16-án, Budapesten megrendezett miniszteri találkozón mind a hat ország egyetértett abban, hogy a közösen feltárt akadályokat és hiányosságokat mielőbb fel kell számolni. A térség fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van a városoknak, nagyvárosi térségeknek, a fejlesztési pólusoknak, valamint a területi együttműködéseknek, ami segíti helytállásunkat a globális versenyben, és komoly hozzájárulást jelent az Európa 2020 stratégiában lefektetett célok eléréséhez is.

A fejlesztéspolitikában ezért kiemelt szerepet kell kapnia a helyi kis- és közepes vállalatok erősítésének, a foglalkoztatás növelésének, továbbá a határ menti régiókat és gazdasági központokat összekapcsoló infrastruktúra-fejlesztések, a határokon átnyúló, a makroregionális és a transznacionális együttműködések támogatásának.

Bővebb információ: http://www.v4plus2.eu/en/

 

A V4+2 országok közös területfejlesztési stratégiája (angol)

 

A 2014. április 16-i miniszteri találkozón elfogadott nyilatkozat (angol)